maart 22, 2018 Nieuws Geen reacties

Tracimat is erkend op 24 augustus 2017.
De breker moet één jaar na de erkenning en dus vanaf 24 augustus 2018 een onderscheid maken tussen
hoog- en laag milieurisicoprofiel puin (HMRP vs. LMRP) conform Vlarema 6 die rond de jaarwisseling allicht
zal goedgekeurd worden.
HMRP puin moet afzonderlijk behandeld en opgeslagen worden, tevens zullen de controles m.b.t. milieuhygiënische
en fysische parameters fors opgevoerd worden.
Wellicht zullen dan ook de stortkosten herzien moeten worden in stijgende lijn, door de grote extra kosten
voor de breker.
Hieronder vindt U alvast enkele richtlijnen, verder kan U ook steeds een kijkje nemen op de website van
Tracimat “www.tracimat.be”.

VOLGENDE STROMEN ZIJN LMRP PUIN :

PUIN VAN SELECTIEF SLOPEN

 •  puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van
  infrastructuurwerken ,waarvoor de sloopinventaris verplicht is, en waarvan kan aangetoond worden
  dat de sloop overeenkomstig de sloopinventaris is uitgevoerd en dat het puin traceerbaar is door een
  verwerkingstoelating voor LMRP van een erkende sloopbeheerorganisatie en dus door TRACIMAT;
 •  puin afkomstig van selectief slopen, renoveren en ontmantelen van gebouwen waarvoor de
  sloopinventaris niet verplicht is, maar waarvoor een sloopattest voor LMRP van een erkende
  sloopbeheerorganisatie (TRACIMAT) kan voorgelegd worden;

 

ANDERE STROMEN

 •  puin van productieafval (betonindustrie, baksteenindustrie, …) die technisch niet voldoen;
 •  afgezeefde stenen waarvan kan aangetoond worden dat ze afkomstig zijn van het afzeven van bodem
  die voldoet aan de waarden voor het gebruik van uitgegraven bodem als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product (VLAREBO-bijlage VI en VII);
 • puin van niet-verontreinigde natuursteenbewerking zoals bv kasseistenen, arduinstenen, boordstenen,
  zerken e.d.;
 • puin waarvan kan aangetoond worden dat bij de aanvaarding van het puin per partij minstens één
  conforme representatieve milieu hygiënische analyse werd uitgevoerd (minimaal één analyse per 1000
  m³ op alle parameters waarnaar verwezen wordt in artikel 2.3.2.1 van het VLAREMA).

 

VOLGENDE STROMEN ZIJN HMRP PUIN:

NIET -SELECTIEVE SLOOP, CONTAINERPARKEN EN PARTICULIEREN

 •  puin afkomstig van NIET -selectieve sloop d.w.z. zonder verwerkingstoelating van TRACIMAT. Het
  betreft zowel niet selectieve sloop van gebouwen , kunstwerken als wegen,…;
 • puin afkomstig van containerparken;
 • puin afkomstig van particulieren.

 

ANDERE STROMEN

 • afgezeefde stenen uit bodem die niet conform VLAREBO-bijlage VI en VII is;
 • puin dat afkomstig is van fysico -chemische reiniging van uitgegraven bodem of gelijkaardige
  afvalstoffen zonder kwaliteit borging systeem (KBS) volgens Vlarema 6;
 • puin dat afkomstig is van een brand;
 • puin dat afkomstig is van een gedwongen/verplichte afvoer van afvalstoffen en van
  bodemsaneringswerken conform het Bodemdecreet;
 • puin van ongekende oorsprong;
 • puin afkomstig van saneringen;
 • puin afkomstig van landfill mining.

 

CONCLUSIE: vermijd meerkosten door puin zo veel als mogelijk met een TRACIMAT
verwerkingstoelating aan te voeren!

Wij zullen U uiteraard dan ook op de hoogte houden van zodra meer duidelijkheid omtrent de werkwijze,
tarieven,…

 

 

 

Geschreven door Anneleen