Afbraak, bouw- en sloopafval,  breek- en recyclagebedrijf. - Buysse te Eeklo
09 378 19 96
09 378 19 97

Containerdienst

Gaat U verbouwen of heeft U een container nodig voor uw bouwafval, wij beschikken over containers van 10m³ en 25m³ voor zowel particulieren als bedrijven.

U kiest de container in functie van het soort afval (steenpuin, betonpuin, asfaltpuin, grond, houtafval, groenafval) en wij leveren deze op de gewenste datum en plaats.
Wenst U graag bouwmaterialen te bestellen in een container, ook dat is mogelijk…

Read more

Invoering van het onderscheid HMRP/LMRP

Tracimat is erkend op 24 augustus 2017.
De breker moet één jaar na de erkenning en dus vanaf 24 augustus 2018 een onderscheid maken tussen
hoog- en laag milieurisicoprofiel puin (HMRP vs. LMRP) conform Vlarema 6 die rond de jaarwisseling allicht
zal goedgekeurd worden.
HMRP puin moet afzonderlijk behandeld en opgeslagen worden, tevens zullen de controles m.b.t. milieuhygiënische
en fysische parameters fors opgevoerd worden.
Wellicht zullen dan ook de stortkosten herzien moeten worden in stijgende…

Read more

Op 4 en 5 mei 2017 werden in het Staatsblad de twee standaardprocedures gepubliceerd die de traceerbaarheidsprocedure van de sloopbeheerorganisatie vastlegt, net als de voorwaarden voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.

Tracimat zal een sloopattest afleveren voor bouw- en sloopafval dat afzonderlijk is ingezameld op sloopwerven en dat een traceringssysteem correct heeft doorlopen. Tracimat traceert het sloopafval van de herkomst tot aan de puinbreker. Om te beginnen maakt…

Read more

Oude GB gaat tegen de vlakte te Assenede

Het winkelgebouw, in het centrum van Assenede, waar vroeger de GB en de Nopri gevestigd waren, gaat tegen de grond. De aannemer is momenteel volop bezig met de afbraakwerken. Binnen enkele maanden start op dezelfde plaats de bouw van een nieuw project. Er komt een appartementsgebouw met onderaan winkelruimte. Er zal op de gelijkvloerse verdieping voor twee winkelpanden. Tussen de twee winkels door komt een doorsteek naar de Lochtingstraat….

Read more

Afbraak basisschool Meidoorn

De oude gebouwen van de vroegere meisjesschool van De Meidoorn in de Zuidmoerstraat in Eeklo zijn gisteren in sneltempo tegen de grond gegaan. Daarmee is het officiële startschot gegeven van een bouwproject dat 2,5 jaar gaat duren en 10 miljoen euro kost. Voor de sloop van het schoolblok dichtst bij de Zuidmoerstraat werd de straat afgesloten. Op de straat werd een zandmatras gelegd om de vallende brokstukken op te vangen. Tegen de middag was het grootste deel van het gebouw al tegen de grond gegooid….

Read more