Op 4 en 5 mei 2017 werden in het Staatsblad de twee standaardprocedures gepubliceerd die de traceerbaarheidsprocedure van de sloopbeheerorganisatie vastlegt, net als de voorwaarden voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.

Tracimat zal een sloopattest afleveren voor bouw- en sloopafval dat afzonderlijk is ingezameld op sloopwerven en dat een traceringssysteem correct heeft doorlopen. Tracimat traceert het sloopafval van de herkomst tot aan de puinbreker. Om te beginnen maakt een Tracimat-deskundige een sloopopvolgingsplan op, nog voor de selectieve sloop- en ontmantelingswerken van start gaan. Aan de hand van tussentijdse controles op de bouwplaatsen en een controle van de afvoerbewijzen en verwerkingsdocumenten zal Tracimat controleren of de gevaarlijke afvalstoffen en de niet-gevaarlijke afvalstoffen die de recyclage van het puin bemoeilijken, selectief en correct werden verwijderd.

Het sloopattest wordt afgeleverd voor het puin en geeft de brekers zekerheid over de herkomst en de kwaliteit van het puin. Op die manier verbetert ook de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten.

 Bron : OVAM.BE

Geschreven door Anneleen